Adatkezelési Tájékoztató

A Debra 24 (állatjólléti, állategészségügyi kérdésekkel foglalkozó, nem gazdasági szolgáltatásként működő, jogi személyiséggel nem rendelkező, természetes személyek által szerkesztett, a 2010. évi CLXXXV. törvény értelmében médiatartalomnak, sajtóterméknek nem minősülő tartalmú internetes újság és blog) az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat személyes adataiknak a Debra 24 által üzemeltetett http://debra24.hu* oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló, vagy a Honlappal összefüggésbe hozható tevékenység során felmerülő adatkezelésével kapcsolatban.

*További webcímek, melyekről a Honlap elérhető: http://www.debra24.hu, https://debra24.hu, https://www.debra24.hu.

Elérhetőségeink:

Adatkezelő: Debra 24
Elérhetőség: info[kukac]debra24[pont]hu

1. AZ ADATKEZELÉS JOGLAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez.

A kezelt személyes adatokat az alábbiakban adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk.

Kutyák véradó adatbázisába történő regisztráció

ADATOK

ADATOK FORRÁSA

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

név, telefonszám

érintett Felhasználó

kapcsolatfelvétel konkrét vérszükséglet esetén

lásd még a 3. pontot

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

hozzájárulás visszavonásáig

e-mail cím,

Facebook messenger cím*

érintett Felhasználó

adminisztratív kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

hozzájárulás visszavonásáig

tartózkodási hely (csak település); regisztrációs űrlap kérdéseire adott válaszok kutyával, illetve rendelkezésre állással kapcsolatban

érintett Felhasználó

véradói hajlandóság felmérése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

hozzájárulás visszavonásáig

* Az adat megadása NEM kötelező.

Felmérésekben, kutatásokban való részvétel

Honlapunkon időről időre kérdőíves formában felméréseket végzünk állattartói szokásokkal és magatartásokkal, állatorvosi ügyelet iránti igényekkel, állatok viselkedéskutatásával stb. kapcsolatban. Ezen felmérések és kutatások során a kérdőív kitöltése minden esetben anonim módon zajlik, személyes adatokat nem gyűjtünk,a beérkező anonim információkat kizárólag összesítve elemezzük és mutatjuk be. Ennek értelmében ezekben az esetekben személyes adatok kezelése NEM TÖRTÉNIK, kizárólag statisztikai és / vagy kutatási célú adatkezelés valósul meg.

2. COOKIE-K HASZNÁLATA, AUTOMATIKUSAN GYŰJTÖTT ADATOK

A Honlapon kisméretű adatfájlokat, úgynevezett cookie-kat (sütiket) használunk a Felhasználó azonosítására. A Honlap látogatásával és egyes funkcióinak használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Debra 24, mint adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor a böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem megfelelően fog működni a Honlap minden szolgáltatása.

A Felhasználóról automatikusan gyűjtött és ún. logokban tárolt, általunk kezelt adatai alapján profilozásra nem kerül sor, illetve automatikus döntéshozatalra sem, ezek célja, hogy javítsuk a felhasználói élményt, növeljük a szolgáltatásnyújtásunk biztonságát és hatékonyságát, illetve a Honlap látogatottságának mérése. Ebbe a körbe tartozik a Felhasználó IP címe, az általa online felületeink böngészésére használt eszközök típusa, operációs rendszere, a használt böngésző típusa, és egyéb technikai jellemzői, a Honlapunkon eltöltött idő mennyisége, kattintások száma és helye, a meglátogatott aloldalak adatai. Ezeket az adatokat nem a Felhasználó adja meg, hanem automatikusan gyűjtjük a Honlap böngészése során.

Partnerek cookie tájékoztatója

A Honlapon használunk olyan közösségi plug-in modulokat is, melyek a szolgáltatás használatához szükségesek és az oldal működését teszik könnyebbé. Ezen modulok sem használhatják a felhasználók személyes adatait. Ezen modulokkal kapcsolatban, a Felhasználó bővebb tájékoztatást partnereink oldalain kaphat:

3. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A Debra 24 a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja harmadik személy részére, ennek értelmében a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR értelmében vett harmadik országba sem.

 • Kivételt képez a véradó kutyájával adatbázisunkban önkéntesen regisztrált Felhasználó neve és telefonszáma, melyet - kizárólag konkrét vér igény esetén - továbbítunk a vért igénylő kutya gazdája, vagy a vért igénylő kutyát kezelő állatorvos felé, hogy a felek egymással felvehessék a kapcsolatot. A Felhasználót az esetleges jövőbeni adattovábbításról regisztrációja előtt is tájékoztatjuk, valamint a konkrét adattovábbítás előtt előzetes engedélyét is kérjük. Az adattovábbításról tehát minden esetben a Felhasználó hoz végső döntést.
 • Kivételt képez továbbá a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

4. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

A Honlap tekintetében tárhelyszolgáltatóként vesszük igénybe az alábbi vállalkozót:

MeseTárhely.Hu

Kemény Gyula, EV, ES-408596, Nysz: 9335629

Cím: 8100 Várpalota, Csernyei utca 31.

Adószám: 64460718-1-39

A Honlapról az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 188.

5. ADATVÉDELMI FELELŐS

Nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére a GDPR rendelet előírásainak értelmében.

6. FELHASZNÁLÓ JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

 1. Hozzáféréshez való jog
  Felhasználó tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
 2. Helyesbítéshez való jog
  Felhasználó bármikor jogosult az általunk kezelt, helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni.
 3. Törléshez való jog
  Felhasználó jogosult az általunk kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznünk. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog
  Felhasználó jogosult az általunk kezelt személyes adatainak korlátozását kérni, melyeket korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.
 5. Tiltakozáshoz való jog
  A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében Felhasználó tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább.
 6. Adathordozhatóságához való jog
  Felhasználó kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki részére.

  Felhasználó fenti, – a)-f) pontokra vonatkozó – kéréseit az info[kukac]debra24[pont]hu e-mail címünkre küldött elektronikus levélben terjesztheti elő. Ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és a Felhasználót egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.
 7. Hozzájárulás visszavonásának joga
  Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

  Felhasználó a hozzájárulását az info[kukac]debra24[pont]hu e-mail címünkre küldött elektronikus levélben vonhatja vissza. Ebben az esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.
 8. Panasz jog
  Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban a Felhasználót jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Honlap: http://naih.hu
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján keresetet indíthat a személyes adatok védelme megsértése esetén és bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Debra 24 fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a korábban már benne foglalt adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától lép hatályba.