Megtagadhatja-e az állatorvos az ellátást?

Szerző: Debra 24 | Dátum: 2020. szeptember 22. 19:26

Igen. Sőt, bizonyos esetekben köteles megtagadni az állatorvosi beavatkozást. Mielőtt azonban rátérnénk ezen szituációk bemutatására, rá kell világítanunk az állatorvosi tevékenység egy olyan speciális vonására, amely noha mindenki számára nyilvánvaló, az esetek jelentős részében mégsem tudatosul az emberekben.

Az állatorvosi szolgáltatást igénylő, tehát a kezdeményező ügyfél és az állatorvosi beavatkozás célzott alanya, vagyis a leendő páciens nem ugyanaz az élőlény. A kapcsolatnak először az állatorvos és az ügyfél között kell létrejönnie. Miután – és csakis miután – ez megtörtént, válhat az állat pácienssé.

Az állatorvos mindig egy humán ügyfélen keresztül kapcsolódik leendő állatpácienséhez. Első ránézésre kivételt jelentenek ezalól az állatorvos saját állatai, vagy az állatorvos által talált és ellátott állatok, valójában ebben az esetben is van humán ügyfél, mégpedig az állatorvos saját maga. Az pedig, aki egy kóbor állatot visz be az állatorvoshoz és szolgáltatást igényel ezen állat számára, szintén ügyfélnek minősül – ennek minden kötelezettségével együtt.

Ha valaki úgy dönt, hogy állategészségügyi szolgáltatást vesz igénybe egy talált állattal, e döntése terheit nem rakhatja át utólag mások vállára. Többek között nem kényszerítheti az állatorvost, hogy jótékonykodjon, ha ő maga, a „megmentő” sem akar, vagy tud e célra pénzt áldozni. Képmutató és álszent dolog más kontójára jóemberkedni.

Az állatorvosi beavatkozás megtagadására maga az állat, tehát a leendő páciens nagyon ritkán szolgáltat indokot. Ezért sem fair az állatok szeretetét/nemszeretetét számonkérni (és a szart dobálni) olyan esetekben, amelyekben egyértelműen a humán ügyfél magatartása, együttműködésének hiánya miatt lehetetlenült el a szolgáltatás.

Az ügyfelekre vonatkozóan minden szolgáltatásnak vannak feltételei. Ezalól az állatorvosi szolgáltatás sem kivétel!

Sajnos más szolgáltatói szektorokban is tapasztalható, hogy egyes emberek nincsenek azzal tisztában, hogy azt, hogy a szolgáltatást igénylők közül kiből lesz ténylegesen ügyfél, tehát ki kap szolgáltatást és ki nem, a szolgáltató dönti el. A szolgáltató nem szolga, nem „mindenki csicskája”, akinél verni lehet az asztalt, ha nem ugrálja körbe háromszor azt, aki éppen bejött az ajtón, vagy nem úgy és annyiért kínálja a szolgáltatást, ami a leendő ügyfélnek momentán éppen előnyös lenne. Nagyon gusztustalan, amikor valaki egy szenvedő, beteg állatot maga előtt lobogtatva feljogosítva érzi magát arra, hogy minősíthetetlenül viselkedjen, vagy amikor valaki egy sérült állatra hivatkozva zsarol és fenyeget egy szolgáltató állatorvost.

Nehéz ügyfél. | Fotó: LIGHTFIELD STUDIOS

És most lássuk konkrétan azokat az eseteket, amikor az állatorvosnak kötelessége, vagy joga a szolgáltatásnyújtást megtagadni. Nem cifrázzuk túl, e kérdésben ugyanis nagyon világosan fogalmaz a Magyar Állatorvosi Kamara Etikai és Etikai Eljárási Szabályzata.

„X. Állatorvosi beavatkozás megtagadása

A.) Az állatorvos köteles a beavatkozást megtagadni:

1.) ha a kért/megrendelt beavatkozás elvégzése jogszabályba és/vagy állatorvosi szakmai és/vagy etikai szabályba ütközik;
2.) az állat életének kioltása kérelmezésekor, ha a beavatkozást kérelmező személy az állat feletti rendelkezési jogosultságát hitelt érdemlően nem igazolta, vagy arról saját kezűleg aláírt írásbeli nyilatkozatot nem tett;
3.) ha a beavatkozás elvégzése maradandó és/vagy helyreállíthatatlan elváltozással járna, ugyanakkor a beavatkozást kérelmező személy az állat feletti rendelkezési jogosultságát hitelt érdemlően nem igazolta, vagy arról saját kezűleg aláírt írásbeli nyilatkozatot nem tett (pl. állat ivartalanítása, vasectomizálása);
4.) ha az állattartó tenyészértékkel bíró állaton, a szaporító képesség meghagyása mellett olyan beavatkozást kér, amely az állaton fennálló genetikai terheltség és/vagy fejlődési rendellenesség kedvezőtlen tulajdonságait elrejtené vagy mérsékelné;
5.) ha a beavatkozás elvégzésének nem állnak fenn a személyi (pl. az állatorvos egészségi állapota, ítélőképességének befolyásoltsága, az eset ellátásához szükséges szaktudásának hiánya) és/vagy tárgyi (pl. a beavatkozás elvégzéséhez szükséges felszerelés hiánya, vagy rendeltetésszerű munkavégzésre való alkalmatlansága) feltételei.

Ha az állatorvos a beavatkozást - a X. A.) 1-4. pontokban meghatározottak kivételével - bármely okból megtagadja, köteles tájékoztatni az állattartót a kért szolgáltatás nyújtására feltehetően képes szolgáltató állatorvos vagy állategészségügyi szolgáltató intézmény elérhetőségi adatairól.

B) Az állatorvosi beavatkozás megtagadható, vagy a már megkezdett beavatkozás megszakítható

1.) ha az állattartó nem tartja be az állatorvos utasításait;
2.) ha az állattartó egyidejűleg más állatorvossal is kezelteti a betegét és az előző kezelésről az újonnan felkért állatorvos megfelelő tájékoztatást nem kapott;
3.) ha az indokolt kockázatnál a várható eredmény kisebb;
4.) ha a beavatkozás biztonságos elvégzésének feltételei nem állnak fenn;
5.) ha az állatorvosi munkadíj és költségek megfizetését a szolgáltató állatorvos nem látja biztosítottnak;
6.) ha az állattartó az állatorvost becsmérli, súlyosan megsérti, vagy ezt korábban megtette, illetve, ha az állattartó az állatorvost bántalmazza, vagy bántalmazással fenyegeti, vagy azt korábban megtette;
7.) telefonon történő sürgősségi betegellátás-kérés esetén (különösen akkor, ha közterületen balesetet szenvedett állat tulajdonosa nem azonosítható) a segélykérő személy a nevét, lakcímét vagy más elérhetőségi adatát kérésre nem közli, és nem vállalja, hogy az állatorvos megérkezéséig a helyszínen marad.
8.) ha az állattartó és az állatorvos között nem áll fenn – vagy megszűnt – az állatorvosi munka végzéséhez szükséges bizalom.”

E cikk zárásaként szót kell ejtenünk továbbá arról is, hogy sürgősségi ellátást nyújtó szolgáltatók (ügyeletes, vagy készenléti állatorvosok) a fentebb felsorolt eseteken túlmenően is jogosan megtagadhatják az állatorvosi ellátást akkor, ha a sérült, beteg állat nincs közvetlen életveszélyben. Nem sürgősségi esetek nem foglalhatják le a sürgősségi ellátók kapacitásait, nem akadályozhatják az állatorvosokat abban, hogy pl. negyed óra múlva ellássanak egy valóban azonnali beavatkozást igénylő állatot.

Hogy mi sürgősségi eset és mi nem, arról ITT írtunk.

Van, amikor az állat nem bír magával. | Fotó: Rob Mattson

Ezek is érdekelhetnek:

Hetente frissített állatorvosi ügyeletinfók 19 megyében és a fővárosban: Facebook album megnyitása
Az ügyeletes nem varázsló
Építs velünk elsősegély-felszerelést!


További helló, doki! cikkek

 CIKK   Itt vagy, doki?

 CIKK   Megtagadhatja-e az állatorvos az ellátást?

 CIKK   Hogyan NE akciózzunk?

 CIKK   Hazai állatorvosok Facebook oldalai 2018. Véleményező 2. rész – A Top 12 válogatás

 CIKK   Hazai állatorvosok Facebook oldalai 2018. Véleményező 1. rész

 CIKK   Kettőezer22

 CIKK   Mit művelsz, doki?