EREDMÉNYEK - Állatorvosi ügyelet iránti igények felmérése - Somogy megye

2017. szeptember 10-én kezdeményeztük somogyi állattartók állatorvosi ügyelet iránti igényeinek felmérését. Kíváncsiak voltunk, hogy a somogyi állattartók mennyire tartják fontosnak a 24 órában elérhető állatorvosi szolgáltatást, kerültek-e már korábban olyan helyzetbe, hogy ügyeleti ellátásra lett volna szükségük és hogy sürgősségi esetben igénybe vennék-e a feláras ügyeleti szolgáltatást. 2018. január 15-ig – 4 hónap alatt – 1089 darab, hiánytalanul kitöltött, feltételeknek megfelelő kérdőív érkezett be interneten keresztül.

Előzmények: Somogy megyével az ügyeleti albumunk bővítése, a beeső ügyeletkeresések és panaszok kapcsán kezdtünk foglalkozni 2017 nyarán. Az Állatorvosi Kamara központi oldalán (maok.hu) az utolsó elérhető adat a nagyatádi járás 2016. novemberi beosztása volt. Némileg tájékozottabbnak tűnt a Kamara területi szervezete, melynek honlapja szerint 2017 áprilisában még volt ügyelet a nagyatádi és a marcali járásban. Ez az adat azonban 2017. júliusában (és e sorok írásakor) is változatlanul az utolsó, online, nyilvános jele volt az ügyeletnek. Tekintve, hogy a Kamara ügyeletszervezési kötelezettsége 2012-ben megszűnt, az ügyeletvállalás azóta önkéntes és az állatorvosok saját döntési hatásköre, úgy döntöttünk, megkérdezzük, valaki ügyel-e közülük a megyében. Leveleinket 2017. július 21-én a MÁOK honlapján közzétett, Somogy megyei praxisok adatait tartalmazó táblázatban szereplő e-mail címekre küldtük ki. Senki sem válaszolt.

A kérdőív kitöltői

Az ügyeleti igényre vonatkozó felmérést a felnőtt lakosság körében, interneten terjesztettük (a 18 év alatti személyek kérdőíveit a kiértékelésből kizártuk). A válaszadókat lakhelyük alapján járásonként csoportosítottuk (1. diagram).


1. diagram. A kérdőívet kitöltők megoszlása járások szerint.

Érintett állatok

A kérdőívben bekértük a tartott állatok faját (vagy típusát) és egyedszámát is (2. diagram).
Bár egyedszámra a baromfi vezeti a listát, fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a felmérésben részt vevő 1089 főnél 1603 kutya és 1273 macska van összesen (ezek a rendelőkben leggyakrabban megforduló fajok, 3. diagram), továbbá 421 patás haszonállat (jellemzően tartási helyen történő ellátást igényelnek), illetve 508 olyan állat, melyek ellátása esetenként egzotikus szakismereteket igényel.


2. diagram. A felmérést kitöltő gazdák által képviselt állatok.


3. diagram. Kutyás és macskás gazdik a felmérésben.

Ügyelet iránti igényekó

A válaszokból kiderül, hogy a kérdőívet kitöltők 74,01%-a, azaz 806 fő sürgősségi esetben felárral is mindenképpen igénybe venné az ügyeleti szolgáltatást, 25,4%, azaz 277 fő valószínűleg igen. 1% alatt van azoknak a száma, akik nem, vagy valószínűleg nem vennék igénybe a feláras szolgáltatást (4. diagram).


4. diagram. Hajlandóság feláras ügyeleti szolgáltatás igénybevételére.

Fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy a (feláras) ügyeleti szolgáltatás igénybevételére való (elméleti) hajlandóság mögött mennyiben valós az ügyelet iránti igény. Ezért rákérdeztünk, hogy az elmúlt egy évben a kérdőívet kitöltőknek volt-e (lett volna-e) szükségük sürgősségi állatorvosi ellátásra rendelési időn kívül - és ha igen, milyen időszakokban és hány alkalommal (5. diagram).

A válaszadók 60,52%-a nyilatkozott úgy, hogy hétköznap este 8 és reggel 8 között, illetve hétvégén (rendelési időn kívül) legalább 1 alkalommal szüksége lett volna ügyeleti ellátásra.


5. diagram. Éjszaka illetve hétvégén felmerült ügyeleti igények az elmúlt 1 évben.

Észrevételek a nyitvatartási időkkel kapcsolatban

  1. A felmérés során egy speciális időzónára is rákérdeztünk, ez pedig a hétköznap 18-20h közötti intervallum (6. diagram). A klasszikus hétfőtől-péntekig munkarendben dolgozók és/vagy családosok jellemzően késő délután érnek haza, veszik szemügyre az állatot és szembesülnek vele, ha baj van, illetve ilyenkor (lenne) lehetőségük vizsgálatra vinni a kezdeti tüneteket mutató állatot.
    Amikor az állatorvosi ellátás díjairól van szó, az állattartóknak tudomásul kell venniük, hogy az állatok ellátása nem TB támogatott. Jogos kérés. Ugyanakkor úgy véljük, a szolgáltatói oldalnak is figyelembe kell vennie, hogy egy állat megbetegedésekor az állattartó nem vehet ki betegszabadságot és a legtöbb munkahelyen nem intézhet másnapra szabadnapot, csak hogy eljusson egy 9-17, vagy szűkebb nyitvatartású rendelőbe. Tisztában vagyunk vele, hogy a gazdik jelentős hányada hajlamos elhalogatni az állat kezelését, de tovább ront a helyzeten, ha az állattartónak a nyitvatartási idők miatt szombat délelőttig nem is áll módjában felkeresni az állatorvost. Egyes somogyi rendelőknél jó példákat látunk arra, hogy odafigyelnek erre a problémára. Meglátásunk szerint a prevenciót is előmozdítja, ha legalább heti egy alkalommal 18h után is nyitva tart a rendelő.6. diagram. Ellátási igények hétköznap 18-20h között.

  1. Egy ügyeleti ellátás nélküli megyében különösen aggályosnak tartjuk, hogy egyetlen olyan rendelő sincs, amelyik vasárnap legalább egy pár órára kinyitna. Ehhez nem kell ügyeletet szervezni, nem kell önkormányzati segítség. Egy állat szempontjából a hétfő, a csütörtök, a vasárnap értelmezhetetlen emberi fogalmak. Lásd még a 3. pontot.
  2. Összefésülve az elérhető nyitvatartási időket jelenleg azt látjuk, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott somogyi állattartó a hét 168 órájából 92-ben csak más megye állatorvosaihoz fordulhat segítségért.

Éjszakai sürgősségi ellátás elérhetősége

Az előző rész 3. pontjához kapcsolódik 7. diagramunk, amely jól megvilágítja, hogy a felelősség áthárításán túlmenően mi a probléma azzal, ha más megye állatorvosaira is szükség van ahhoz, hogy az ellátás folyamatos legyen (illetve annak tűnjön).


7. diagram. Éjszakai sürgősségi ellátásra tetszőleges napon igénybe vehető állat-egészségügyi szolgáltató intézmények távolsága a járásközpontokból (A diagramban a szekszárdi Központi Állatkórház nem szerepel, mivel jelenleg (2018.03.04) korlátozott az éjszakai ügyeleti szolgáltatás).

Megoldási javaslatok

Úgy véljük, a problémát az alábbi kijelentésnél célszerű megragadni (kiemelés a felmérésből):

„Jelenleg egy véletlenszerűen kiválasztott somogyi állattartó a hét 168 órájából 92-ben csak más megye állatorvosaihoz fordulhat segítségért.”

Ez több mint a hét óráinak fele egy átlagos, ünnepnap nélküli héten. Hogyan csökkenthetjük ezt? Hogyan tarthatjuk ezeket az ügyfeleket a megyehatáron belül?

  1. Legalább egy, vasárnap is kinyitó rendelővel. Áldásos lenne, mivel szombat este 19 óra (zárás Kaposváron) és hétfő reggel 7 óra között (nyitás Balatonbogláron) 36 óra telik el.
  2. Bárki által igénybe vehető készenléti szolgáltatás alkalmi, vagy rendszeres biztosításával. Aki úgy érzi, időnként be tud vállalni egy éjszakát, vagy egy vasárnapot/ünnepnapot, kérjük, jelezze ezen az e-mail címen: ugyelet@debra24.hu. Szükséges információk: név, település, telefonszám, ellátás helye (rendelő/állat tartási helye), melyik napon, mettől-meddig lesz elérhető a szolgáltatás.*
  3. Meglévő készenléti szolgáltatás ügyfélkörének kiszélesítésével és annak világosabb, egyértelműbb meghirdetésével, becsatlakozva az ügyelő/készenlétis állatorvosok országos hálózatába.*
  4. 0-24 készenlét megszervezésével (tudjuk, álom).


*Itt megtekinthetőek más megyék információs táblái: https://goo.gl/tCVcVN. Az albumban kamarai szervezésű ügyeletek/készenlétek mellett szerepelnek állatkórházak, egyéni szervezések és magánvállalások is. Az album minden pénteken frissül. Fontos leszögeznünk, hogy a Debra24 civil közösségi és nem gazdasági szerveződés, tehát sem a kapott, sem a kiadott ügyeleti információkért sem most, sem a jövőben nem kérünk pénzt, sem jutalékot, egyben (morális okokból) el is határolódunk minden ilyen irányú kezdeményezéstől.

Mit gondolunk az ügyeletről? http://debra24.hu/az-ugyeletes-allatorvos-nem-varazslo

A felmérés eredményeit eljuttattuk az Állatorvosi Kamara Pannon Területi Szervezete elnökének illetve a MÁOK honlapján közzétett Somogy megyei praxisok adatait tartalmazó táblázatban szereplő e-mail címekre.

Köszönjük mindenkinek, aki aktívan hozzájárult (kitöltéssel, megosztásokkal, véleményezéssel), hogy ez a felmérés elkészülhessen.


További írásaink a témában

 CIKK   Ez most akkor vészhelyzet?

 CIKK   VETikett - Hogyan vigyázz az állatorvosodra járvány idején?

 FACEBOOK POSZT   2020.01.02. Újabb éjszakai állatorvosi ügyelet szűnt meg

 CIKK   Ünnepi zárva tartások. Felkészültél?

 CIKK   Ügyeleti zombinfók

 CIKK   Fene esne ezekbe a kijelölhetetlen szövegű képekbe!

 CIKK   Az ügyeletes nem varázsló